Karminfästning hos den tillverkande industrin

>> SVENSK STANDARD                    >> DNV-CERTIFIKAT OCH BYGGVARUDEKLARATION

ingress_karm

 FÖNSTERMONTAGE
 DÖRRMONTAGE
Adjufix är ett smart infästningssystem som tillåter justering under och efter montering av fönster och dörr.
Sedan många år används Adjufix så väl av Sveriges ledande fönster- & dörrtillverkare som hantverkare på byggen och vid ROT-arbeten.

Adjufix-hylsorna monteras redan vid tillverkningen av trä-, pvc- eller aluminiumkarm. Antingen monteras hylsorna manuellt eller med hjälp av automatiserade maskiner.
Industrin väljer att förmontera Adjufix-hylsorna eftersom man av erfarenhet vet att risken för reklamationer minimeras på montage där fönster och dörrar är monterade med Adjufix. Men även som ett uppskattat mervärde för den som ska montera in fönstret eller dörren i sin karm.

Grunden i Adjufix-systemet är hylsorna för trä, aluminium och plast. De skruvas i från karmens utsida vilket tar bort risken för spjälkningar runt hålet på den målade insidan.

Tillhörande skruvar finns för alla typer av basmaterial i smygen och du finner en mängd lämpliga tillbehör och verktyg i systemet.
Adjufix-hylsan är provad av Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut (SP) och SIS godkänd.