Spik & verktyg för tillverkande industri

  Automatiserad spikning i produktionslinje


 

 

 

 


WoodPhotoCE-märkning och Declaration Of Performance
Infästning för bärande träkonstruktioner ska vara CE-märkta enligt EU-byggproduktförordning.
Är en produkt CE-märkt visar detta att tillverkaren eller importören har följt de grundläggande hälso-, miljö- och säkerhetskrav som återfinns i de EU-direktiv som reglerar detta.
All vår infästning som är CE-märkt är dokumenterad i så kallade ”Declaration of Performance” (DoP) som du kan ladda ner från www.itwcp-techdocs.eu