Service för industri

HEM             SORTIMENT             TEKNISK INFO             SERVICE             KONTAKT             OM OSS

Service

Våra lokala mobila servicetekniker utför förebyggande underhållsservice på alla infästningsverktyg från oss och ingriper också givetvis vid eventuella akuta stopp.
Att på plats hos kund åtgärda fel och identifiera förbättringar sparar såväl kostnader som många arbetstimmar och är ett viktigt inslag hos många av våra bästa kunder.